مطـالـب سـایـت

جستجو در سايت


 

  مونتاژ2 عدد تصویر با یکدیگر


فتوشاپ را باز کرده بر روی منوی File کلیک وبعد open را کلیک کرده وبعد عکس را از مسیر مورد نظر وارد کنید و بعد برای این که بتوان تغییرات لازم را روی ان انجام داد باید قفل آن را باز کنید برای این منظور درسمت راست پنجره Layers برروی شکل قل کلیک کرده تا کادر ان باز شود و بعد در قسمت Name نامی تایپ و ok کنید . وبعد در این مرحله قسمتی را که میخواهید بر روی عکس دیگر قرار بگیرد را انتخاب کنید برای انتخاب قسمت مورد نظر بر روی ابزار کمند اهنربایی در نوار سمت چپ فتوشاپ کلیک کنید نام این ابزار magnetic Lasso Tool است وبعد قسمت عکسی را که باید برداشته شود را انتخاب کرده با کلیک به اولین قسمت و کشیدن ماوس به دور تا قسمت مورد نظر در صورت خطا با کلید delete میتوانید خطا را اصلاح کنید . وبعد انتخاب عکس دوم را وارد کرده وبر روی ابزار Move Tool که شکل کلید چهارجهت است در نوار ابزار سمت کلیک کرده وبعد بر روی قسمت انتخابی کلیک کرده و ماوس را بر روی عکس دوم بکشید تا قسمت انتخابی بر روی عکس دوم قرار بگیرد و بعد گزینه show Transform controls در نوار ابزار بالا را فعال کرده تا دور عکس انتخاب شود عکس را در اندازه مورد نظر در اورید . و بعد برای بهتر
شدن عکس روی ابزار smudge Tool که شکل انگشت است کلیک کنید توجه کنید برای پیدا کردن ابزارها روی ابزارها راست کلیک کنید . وبعد بر روی گوشه های عکس بکشید برای ذخیره عکس برروی منوی File وبعد save As کلیک انتخاب مسیر وبعد نام ودر قسمت Format پسوند فایل را JPEG انتخاب وبعد save کرده . رنگی کردن عکسهای سیاه سفید : عکس را در فتوشاپ باز کرده قسمت که میخواهید رنگی شود را انتخاب کرده وبعد بر منوی Image و بعد AdJustments وبعد انتخاب گزینه Hue/saturation تا کادر ان باز شود وبعد در قسمت Edit رنگ رنگ را انتخاب کرده وبا کشیدن اهرم ها به رنگ دلخواه خود برسید . وبا کلید بر ok رنگ را انتخاب کنید . برای سیاه و سفید کردن عکسهای رنگی روی منوی Image وبعد mode وبعد Grayscale رانتخاب کنید به فرمان پاسخ دهید تا عکس سیاه سفید شود.


  ساخت پس زمینه برای عکسهایتان


برنامه باز کرده عکس را وارد کرده بر روی منوی Filter وبعد pattern maker وبعد در کادر ضاهر شده قسمتی از عکس را انتخاب کرده وبردکمه Generate کلیک وبعد ok کنید .


  برگرداندن عکس تحت زوایای مختلف


عکس را در برنامه باز کرده وبر منوی Image وبعد Rotate canvas وبعد انتخاب گزینه روبه رو عکس بچرخانید .


  محو نمودن 2 عدد تصویر در یکدیگر


2 عدد تصویر در برنامه باز کرده قسمتی از عکسی را که میخواهد بر روی دیگر قرار بگیرد را با ابزار انتخاب مربع در نوار ابزار سمت چپ انتخاب کرده واز منوی Edit گزینه copy را انتخاب وبعد عکسی را که انتخاب کرده بودید ببندید واز منوی Edit گزینه paste را انتخاب کنید تا عکس براول بر روی عکس دوم قرار بگیرد حالا درنوار ابزار ابزار Eraser یا همان پاکن را انتخاب کرده و بعد در نوارابزار بالا سایز Brysh را انتخاب ودر قسمت opacity عدد 50 را تایپ کرده و با پاکن بر روی عکس بکشید .


  تغییر پس زمینه عکس


عکس را در برنامه وبعد در نوار ابزار روی سطل رنگ کلیک کرده ودر نوار ابزار بالا گزینه pattern را انتخاب و بعد درجلوی ان طرح مورد نظر را انتخاب وبعد برروی عکس کلیک تا پس زمینه تغییر کند .


  ساخت پس زمینه از عکس


عکس را باز کرده قسمتی از عکس را که میخواهید از ان پس زمینه ایجاد شود را با با ابزار انتخابگر مربع شکل انتخاب کرده واز منوی Edit گزینه define pattern را انتخاب و بعد نام را تایپ ok را کلیک کنید و بعد ابزار سطل رنگ را انتخاب ودر نوار ابزار بالا نوع طرح تان را انتخاب کنید .


  صاف کردن قسمتهای کج عکس


قسمتی عکس را انتخاب واز منوی Edit گزینهTransform را انتخاب وبعد گزینه skew را انتخاب گوشه های عکس را گرفته وان را راست کرده .


  تغییر دادن اندازه موضوعات


قسمتی از عکس را انتخاب وبعد از منوی Edit گزینهTransformو بعد گزینه scale را انتخاب کرده وبعد گوشه های عکس را گرفته وبه اطراف کشید .


  کج کردن عکس تحت تمام زوایا مخطلف


قسمتی از عکس را انتخاب وبعد از منوی Edit گزینه Transform وبعد گزینه Rotate را انتخاب کرده و بعد گوشه های عکس را گرفته و به اطراف کشید .


  بالا بردن روشنایی عکس


عکس را باز کرده ازمنوی Image فرمان AdJustments و بعد انتخاب گزینه Brighthess/contrast را بکنید و بعد اهرم را بکشید تا عکس روشن شود .


  تغییر اندام عکس


عکس را باز کرده گزینه از منوی Filter ابزار ...Liqify را انتخاب وبعد درسمت چپ یکی از ابزارها را انتخاب و بعد بر روی عکس بکشید وبعد ok کنید .


  بعضی از فیلترهای فتوشاپ


فیلتر ایجاد بافت
عکس را وارد کرده برمنوی Filter وبعد Texture وبعد گزینه Texturizer وبعد اهرم را بکشید

فیلتر تبدیل عکس به ابرنگ
عکس را وارد کرده برمنوی Filter وبعد گزینه Aristic وبعد water colorوبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

فیلتر تبدیل عکس به رنگ روغنی
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Aristic وبعد under pinting وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

فیلتر تبدیل عکس به مداد رنگی
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و عد گزینهAristic وبعدcolored pencil وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

فیلتر تبدیل عکس به کج و زغال
عکس را وارد کرده برمنوی Filter sketch وبعد chik & chercoal وبعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

فیلتر تبدیل عکس به پلاستیک
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینهAristic وبعد dry Brush بعد طرح دلخواه را انتخاب کنید

فیلتر تار کننده عکس
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Blur و بعد Blar more تا عکس تار شود

فیلتر تار کننده عکس هوشمند
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Blur وبعد Blar more تا عکس تار شود

فیلتر تار کننده عکس هوشمند
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Blur وبعد smart Blur و بعد اهرم را بکشید تا تار شود

فیلتر ایجاد اثر حرکت
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Blur و بعد motion Blur و بعد اهرم را بکشید

فیلتر تاریک کننده عکس
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Filter Gallery و بعد در پوشه styliz طرح را انتخاب کنید

فیلتر افکت نور بالای تصویر
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Render وبعد Lens Flare محل نور را تنظیم کنید

فیلتر افکت نور پردازی تصویر
عکس را وارد کرده برمنوی Filter و بعد گزینه Render وبعد Lightng Effects و بعد در قسمت style سبک نور پردازی را انتخاب و ok کنید .


  ایجاد عکس 4/3 6تایی


عکس را باز کرده و از منوی File و بعد Automate وبعد picture package و بعد درقسمت Layout تعداد عکس را انتخاب کرده و درقسمت Resolution عدد300 را تایپ وبعد از منویFile گزینه print انتخاب کرده


  ساخت قلم موی سفارشی


عکس را باز کرده و از منوی Edit وبعد define Brush وبعد نام برای برش انتخاب و ok کنید وبعد ابزار برش را درنوار ابزار انتخاب و در پالت Brushes نوک قلم را جستجو کنید .


  کد افکت متن


عکس را در برنامه باز کرده قل عکس را باز کرده و بعد بر روی لایه عکس در سمت راست پالت Layers کلیک راست کرده وگزینه Duplicate Layer کلیک واسم ان را 1بگذارید بهمین ترتیب دوباره روی عکس کلیک راست کرده انتخاب Duplicate Layer کرده واسم ان را 2 بگذارید بهمین ترتیب تا شماره 6 عکس تولید کرده وبعد برروی عکس اول کلیک کرده وازمنوی Filter وبعد گزینه Render و بعد Lens Flare و بعد محل قرار گیری نور را در صفحه تنظیم کرده وروی ok کنید حالا روی 2 کلیک واز همین مسیر محل نور را تغییر بدهید بهمین ترتیب برای تمام عکسها نور را اتخاب و برروی منوی window وبعد گزینه Animation کلیک کنید در این کادر روی گزینه New Frome که ایکن شبیه مربع در کنار سطل است دارد کلیک و7 فریم از عکس تولید کنید برروی عکس ها در پالت لایه کلیک ودر کنار ان برروی چشم کلیک کنید وبعد در کادر انمیشن روی play کلیک تا چرخش نور را ببینید وبعد ان را با فرمت gif ذخیره کنید .


  طراحی وب سایت با فتوشاپ  


اول عکسهای که میخواهید در سایت قرار بگیرد را در پوشه ای ذخیره کنید و بعد برنامه را باز کرده از منوی File و بعد Automate وبعد web photo Gallery را کلیک تا کادر ان بازشود و بعد در قسمت  styles طرح وب سایت ودر قسمت E-mail ایمیلتان ودر قسمت source Images مسیر پوشه عکسهایتان ودر قسمت Destination محل ذخیره وب سایت ودر قسمت options گزینه Banner را انتخاب ودرقسمت Banner نام وب سایت ودر قسمت photographer نام سازنده وب سایت و بعد ok کنید .


  ساخت کلید میانبر برای ابزارهای فتوشاپ


برنامه راباز کرده از منوی Edit وبعد گزینه kekyboard shortcut را انتخاب وبعد برروی منوها کلیک کرده ودر جلوی ان عملکرد کلید را تایپ کنید و بعد ok کنید کار با متن درفتوشاپ : برنامه راباز کرده تصویر راوارد کرده برروی ابزار T در نوار ابزار سمت چپ کلیک کرده و بعد روی عکس درگ کرده متن را تایپ کرده ودرنوار ابزار بالا در قسمت اول فونت را انتخاب کرده ودرجلوی ان سایز را انتخاب ودر جلوتر رنک متن وبعد از انتخاب رنگ با کلیک T درجلوی انتخاب رنگ کادر باز میشود که درقسمت style میتوانید افکتیهای جالبی برای متن انتخاب کرده وبعد درسمت چپ برنامه با کلیک بر styles میتوانید افکتهای رنگ متن جالبی بگزارید وبعد برمنوی Layer وبعد Layer style و بعد Blending options کلیک کرده دراین کادر با انتخاب گزینه Drop shadow به متن سایه بدهید در این کادر تنظیمات زیادی را میتوانید روی متن اعمال کنید .


  حرکت سایه حروف


متن راتایپ کرده واز منوی Filter گزینه pixelate وبعد Fargment را انتخاب کنید وبعد کلید ctrl + F5 را فشاردهید .


  نمایش تصاویر پشت سرهم به صورت انیمیشنی


اول تصاویر را در پوشه ای ذخیره کنید و وبعد برنامه همراه فتوشاپ Adobe Image Ready را باز کرده وبعد وازمنوی File وبعد Import وبعد گزینه Flderas Folderes را انتخاب تصاویررا از مسیرمورد نظروارد کرده وبعد ازمنوی window گزینه Animation رافعال کنید حالا برروی paly در این کادر کلیک کنید وبعد با فرمت gif ذخیره کنید .


  برداشتن قسمتهای اضافی عکس مثل مارک ها و متنها


عکس را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار patch Tool که همان چسپ وسله است کلیک کرده وبعد با اشاره گر ماوس دور تا دور متن بکشید وبعد اشارگر را داخل ان انتخاب قرار دهید وبعد به کلیک ماوس را نگه داشته وبه قسمت سالم عکس بکشید وآزاد کنید تا متن با قسمت سالم عکس تتبیق پیدا کند .


  روشن کردن عکسهای تاریک


عکس را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار Dodge Tool که شکل گوی سیاه رنگ است کلیک وبعد در بالا درقسمت Exposure میزان ان را روی 50 قرار داده وروی عکس نقاشی کنید .


  تاریک کردن عکسهای زیاد روشن


عکس را در فتوشاپ باز کرده وبعد درسمت درنوارابزار روی ابزار Burn Tool که همان شکل دست است کلیک وبعد در بالا درقسمت Exposure میزان ان را روی 50 قرار داده و روی عکس نقاشی کنید .


  عکس بدون پس زمینه مثل عکسهای انیمیشنی


حتما شما عکسهای انیمیشنی زیادی را دیده اید که پس زمینه ندارند شما برای این منظور فتوشاپ را باز کرده و عکسی که می خواهید پس زمینه ان بردارید را وارد کرده وبعد با ابزار  Lasso Tool که در سمت چپ نوار بازار وجود دارد انتخاب کرده و بعد از منوی Edit بر روی copy کلیک کنید وبعد عکس را ببندید و روی منوی File وبعد New کلیک کنید وبعد دوباره روی منوی Edit وبعد Paste کلیک کنید تا عکس در کادر سفید کپی شود وبعد Layers که در سمت راست نوار ابزار وجود دارد کلیک کرده و در پایین روی Background کلیک کنید توجه کنید در کنار گزینه  Background یک چشم قرار داره روی چشم کلیک کنید تا ناپدید شود و بعد از منوی File گزینه  Save As را انتخاب کرده وبعد در قسمت Format فرمت را Gif را انتخاب کرده و Save کنید .


  تغییر اندازه سایز عکس


عکس را در فتوشاپ باز کرده وبعد از منوی Image گزینه Image Size را انتخاب تا کادر ان باز شود و بعد در قسمت Width و Height اندازه عکس را تعیین کنید کلید ترکیبی ان Alt + Ctrl + I است . و گزینه دیگر ان کلید ترکیبی Alt + Ctrl + C را دارد .


  اضافه کردن ابزارهای جدید به Photoshop CS2


جدیدا شرکت Adobe ابزارهای جدیدی به فتوشاپ نخسه Photoshop CS2 خود اضافه کرده است که شما باید انها را فعال کنید .

برای فعال کردن ابزارهای جدید در برنامه فتوشاپ از منوی Window به گزینه Workspace بروید و گزینه What's New in CS2 را انتخاب کنید و yes را کلیک کنید. تا ابزار های جدید را با رنگی متمایز از دیگر ابزار ها ببینید برای مثال منوی ها را باز کرده ابزار های جدید با رنگی دیگر مشاهد می کنید .


  پنهان کردن منوها به دلخواه در Photoshop CS2


شما می تونید در نخسه جدید فتوشاپ منوهای که از ان استفاده نمی کنید را پنهان کنید تا از شلوغ شدن فتوشاپ جلوگیری کنید .

برای این منظور در فتوشاپ روی منوی Edit وبعد گزینه Menus کلیک کنید تا کادر ان باز شود و بعد تب Menus را انتخاب کنید حالا روی منوی دلخواه کلیک کنید و بعد در قسمت Visibility روی شکل چشم کلیک کنید تا ناپدید شود و ok کنید تا مخفی شود برای برگرداندن همین مراحل را دوباره انجام دهید تا شکل چشم دوباره ضاهر شود .

  منوها در Photoshop CS2


شما می تونید در نخسه جدید فتوشاپ منوهای که زیاد از ان استفاده می کنید را با رنگی دیگر نمایش دهید تا سریعتر بتونید از ان استفاده کنید .

برای این منظور در فتوشاپ روی منوی Edit وبعد گزینه Menus کلیک کنید تا کادر ان باز شود و بعد تب Menus را انتخاب کنید حالا روی منوی دلخواه کلیک کنید و بعد در پایین قسمت Color روی گزینه None کلیک کنید و رنگ مورد نظر را برای ان انتخاب کنید و ok کنید .


  برگرداندن تنظیمات اصلی فتوشاپ در Photoshop CS2


بطور معمول هنگام کار با برنامه فتوشاپ پالتها و ابزار ها توسط کاربرها جابه جا می شود برای اینکه به حالت قبل برگردند .

روی منوی Windows وبعد گزینه Workspace و بعد گزینه Reset Palette Locations را انتخاب کنید تا تمام ابزارها به سرجای خود برگردند .


  روتوش کردن تصاویر


با این ترفند شما میتوانید چین چروک عکس ها را پاک کنید .

برای این کار عکس را وارد کرد وبعد در پنجره Layers که در سمت چپ پاین قرار دارد روی کلید  create a new Layer کلیک کنید تا یک لایه جدید ایجاد شود نام لایه را work بگذارید و بعد در نوار ابزار روی ابزار Rubber stamp که همان مهر لاستیکی است کلیک کنید و بعد در نوار ابزار بالا گزینه  Aligned و All Layers را انتخاب کنید حالا لایه work را فعال کنید توجه کنید که حتما این لایه فعال باشه و بعد کلید Alt را در کیبورد نگه دارید و روی قسمت سالم عکس با موس کلیک کنید تا نمونه برداری شود حالا ماوس را روی قسمت چین چروک قرار دهید و کلیک را نگه داشته و بکشید تا چین چروک برطرف شود . با کشوی Opacity در نوار ابزار بالا میتوانید مقدار تغییرات را کم و زیاد کنید .


  آموزش انعکاس دادن به تصاویر در فتوشاپ


با این ترفند شما میتوانید برای مثال عکستان را در یک برکه آب بیندازید .

برای این کار عکس را در فتوشاپ وارد کرد وبعد در در صفحه کلید کلیدهای Ctrl + j را همزمان فشار دهید تا یک لایه جدید در پنجره Layers که در سمت راست قرار دارد ضاهر شود ( لایه همان کپی از عکس وارد شده در فتوشاپ است ) . و بعد از منوی Edit گزینه free Transform را انتخاب کنید تا کادری دور هاشیه عکس ضاهر شود ( در این لحضه شما می توانید عکس را حرکت داده و یا ان را کوچک کرده ) بعد دوباره روی منوی Edit و Transform و گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید ( تا عکس در سمت چب برعکس شود . البته بسته به نوع عکس شما می توانید از حالتهای مختلف دیگری مانند Flip Vertical و Rotate 180 و Rotate 90 CW و Rotate 90 CCW که هر کدام عکس را در حالتهای مختلفی انعکاس می دهد استفاده کنید و یا با نگه داشتن کلیک ماوس در وسط عکس ان را به طرف دیگه ای بکشید ) بعد با 2 بار کلیک وسط عکس حالت انعکاس را تایید کنید حالا در پنجره Layers در سمت راست میزان Opacity که روی 100 است کم کنید تا هر 2 تصویر دیده شوند و انعکاس کامل شود .


  روشن کردن و تاریک کردن عکس در فتوشاپ


با این ترفند شما مثلآ در عکاسی تان عکس را که گرفته اید اگر عکس روشن نبود می توانید آن را به وسیله ترفند زیر روشن کنید .

برای این منظور عکس را وارد کرده و بعد از منوی Image گزینه Adjustments را انتخاب و بعد گزینه  Curves را انتخاب کرده تا کادر آن باز شود در این کادر با کشیدن اهرم به سمت راست عکس را روشن و با کشیدن اهرم به سمت چپ عکس را تاریک نمایید .


  آموزش برطرف کردن بیرون زدگی و توزدگی در فتوشاپ


با این ترفند شما میتوانید برای مثال عکس های که بعد از برش زدن دارای بیرون زدگی و یا توزدگی هستند را به راحتی برطرف کنید .

برای این منظور عکسی که دارای بیرون زدگی و یا تو زدگی است را در فتوشاپ باز کرده و در سمت چپ در نوار ابزار روی ابزار smudge Tool که همان شکل انگشت دست انسان است را کلیک کرده تا ابزار انتخاب شود و بعد ( اشاره گره ماوس را به قسمتی از عکس که دارای توزدگی است برده و کلیک را نگه داشته و به بیرون بکشید تا توزدگی برطرف شود ) حالا نوبت بیرون زدگی است ( اشاره گر ماوس را به قسمتی از عکس که دارای بیرون زدگی است برده و کلیک را نگه داشته و به داخل بکشید تا بیرون زدگی برطرف شود ) پایان .
 

 


پيام مدير

    به سایت صفر و یک خوش آمدید

    :Email

    Siroos.krooki@Gmail.com

خبر نامه سايت

     

    Free Web Hosting

تبليغات متني

تبليغات

تبليغات

 

All Rights Reserved 2009-2012 © by : www.Sefroyek.ueuo.com