مطـالـب سـایـت

جستجو در سايت


 

  دسترسی به بعضی از قسمت های ویندوز رو محدود کنید


برای این کار دستور gpedit.msc رادر run تایپ کرده و بعد ok نمایید تا پنجره آن ضاهر شود واردمسیر user configuration وبعد Administrattive templates و بعد system حالا برای اینکه دسترسی به ریجستری را محدود کنیم درسمت راست روی گزینه prevent access to registry editing tools کلیک کرده و گزینه Enable را فعال نماید .

دسرسی به کمند پورت را محدود کنید کلیک روی گزینه prevent access to the Command Prompt و انتخاب گزینه Enable را فعال ok نماید . دسترسی به Task Manager را محدود کنید بر روی پوشه ctrl+Alt+Del options و بعد Remove Task Manager را باز کرده و بعد گزینه Enable را فعال ok نماید ازخود اجرا باز شدن سی دی جلوگیری کنید برای این کار درهمین مسیر گزینه Turn off Autoplay را باز کرده وبعد گزینه Enable را فعال ok نماید . دسرسی به کنترول پانل را محدود کنید برای این کار روی پوشه control panel وبعد گزینه prohibit access to the control panel راباز کرده و بعد گزینه Enable را فعال ok نماید . از نمایش ایکن سطل زباله دردسکتاپ جلوگیری کنید برای این کار روی پوشه Desktop وبعد روی گزینه Remove Recycle Bin icon from Desktop کلیک وگزینه Enable را فعال ok نماید . ازنمایش درایوها در کامپیوتر جلوگیری کنید برای این کار روی Remove My Computericon on the Desktop و بعد گزینه Enable را فعال ok نماید درسرسی به Run را محدود کنید برای این کار روی پوشه start menu and Taskbar و بعد گزینه Remove Run menu from start menu کلیک و گزینه Enable را فعال ok نماید برداشتن شاتدان ولوگ اف از منوی استارت در همان مسیر روی گزینه Remove Logoff on start menu برای لوگ اف و گزینه Remov and prevent access to the shutDown رابرای شاتدان باز کرده Enable را فعال ok نماید

دسترسی به Folder Options رامحدود کنید برای این کارروی پوشه windows components و بعد پوشه windows Explorer وبعد گزینه Removes the Folder optins menu item from the Tools menu را باز کرده Enable را فعال ok نماید . از راست کلیک کردن در ویندوز جلوگیری کنید برای این کار روی گزینه Removes windows Explorer'sdefault context menu کلیک کرده Enable را فعال ok نماید . مخفی کردن درایو ها روی prevent access to drives from My Computer کلیک Enable را فعال درایو را انتخاب ok نماید . دسرسی به لیست حذف برنامه ها رامحدود کنید وارد Control Panel و بعد گزینه Add or Remove Programs وبعد گزینه Remove Add or Remove Programs را بازکردهEnable را فعال ok نماید . همچنین درمسیرwindows components و بعد Microsoft Mangementconsole و بعد پوشه Restricted/permited snap-ins نیز میتوانید دسرسی به خیلی ازبرنامه های
ویندوز را محدود کنید برای غیرفعال کردن تنظیمات روی آن کلیک و گزینه Not configured رافعال و ok نماید .  ویرایش ریجستری با یک فایل نوت پد


شما میتوانید تنضیمات ریجستریتان را در یک نوت پد ذخیره کنید تا با یک کلیک انها را دوباره اعمال کنید برای این کار نوت پد Notepad را باز کرده وبعد کد زیر را در ان تایپ کرده

وبعد با پسوند bat ذخیره کنید . توجه کنید که REG_SZ در کد بالا به معنی کلیدی از نوع string است وd 1 به معنی این است که مقدار کلید یک است برای ساخت کلید ازنوع DWORD باید به این صورت REG_DWORD تایپ وبرای ساخت کلید از نوع BINARY به این صورت تایپ REG_BINARY کرده و برای ساخت کلید از نوع MultI-string به این صورت تایپ کرده REG_MultI_SZ و برای ساخت کلید از نوع EXPAND-string باید به این صورت REG_EXPAND_SZ تایپ کرده منظور از Seroos که هم نام کلید است .


  حذف پسورد ویندوز 7 بدون دانستن پسورد قبلی


برای این کار روی Computer راست کلیک و گزینه Manage را انتخاب منوی View گزینه ی  Customize انتخاب و بعد گزینه Console Tree و Ok کنید و بعد گزینه Local Users And Groups را انتخاب و بعد زیر مجموعه Users و انتخاب نام کاربری که می خواییم رمزش رو برداریم مثلا  Administrator روی نام کاربری کلیک راست و گزینه ی Set Password رو انتخاب کنید و در کادر بعد گزینه ی Proceed و بعد Ok و بعد دوباره ok تا رمز برداشته شود .


  system Restore راخاموش کنید تا سرعت کامپیوتر بالا رود


وارد Control Panel شوید و بعد System را اجرا کنید و بعد گزینه system Protection و بعد روی کلید Configure کلیک کنید و بعد فعال کردن گزینه Turn off system Protecion را فعال کنید تا خاموش شود و بعد Apply وok کنید  تایپ اعداد در ویندوز به صورت فارسی


وارد Control Panel بشوید و بعد Regional and Language Options و بعد روی Additional Settings و بعد در قسمت آخر Use native digits گزینه National وبعد ok وبعد در آخر هم ok کنید دراین قسمت زبان را نیز میتوانید فارسی کرده . و بعد به ماشین حساب نکاه کنید شماره ها فارسی شده است .


  ساخت پوشه غیر قابل حذف آن


برای جلوگیری از حذف فایلهای مهم می توانید پوشه غیر قابل حذف بسازید وفایلها را در ان قرار دهید برای این کار برنامه کمند پورت Command Prompt که در قسمت Accessories استارت قرار دارد را باز کرده و کد زیر را در ان تایپ

md\\.\D:\CON

کرده و اینتر را بزنید تا یک پوشه با نام CON در درایو دی بسازه البته شما میتونه اید نام پوشه را یکی ازنام های زیر نیز بگذارید

CON, PRN, AUX , NUL , COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2 , LPT3 , LPT4 , LPT5 , LPT6, LPT7 , LPT8 , LPT9

توجه کنید که نام درایو یکی از نام های بالا باشد درغیر اینصورت پوشه حذف میشود مسیر درایو را از دی میتونید به درایو دلخواه تغییر دهید برای حذف پوشه دوباره برنامه کمند پورت Command Prompt را باز کرده و کد زیر را تایپ کرده

rd\\.\D:\CON

و اینتر را بزنید تا پوشه حذف شود با این روش میتونید فایلها را هم غیر قابل حذف کنید کمند پورت Command Prompt کرده کد را تایپ کرده

copy D:\Pictures\1.jpg \\.\D:\Pictures\NUL.jpg

واینتر را بزنید درکد بالا عکس را در درایو دی که با نام یک است را به نام NUL تغیر نام میدهد تا غیر قابل حذف شود برای برداشتن قفل کد

ren\\.\D:\Pictures\NUL.jpg 1.jpg

تایپ و اینتر را بزنید تا بتونید عکس را حذف کنید .


  حذف آخرین مسیر مشاهده شده در ریجستری


شاید برای شما پیش آمده باشه که در ریجستری کلیدی ساخته باشید که دوست ندارید کسی از مسیر ساخت آن کلید آگاه باشد با این ترفند می توانید از مشاهده مسیر کلید جلوگیری کنید نوت پد Notepad ویندوز را باز کرده وکد زیر را در آن کپی کرده
 


وبعد برای ذخیره از منوی File گزینه Save As را انتخاب ودرقسمت File name گزینه reg.vbs را تایپ و بعد دربالا در قسمت Save in مسیر ذخیره فایل را انتخاب و بر روی Save کلیک کنید. وبعد یه مسیر را توی ریجستری طی کنید ریجستری را ببندید ودوباره باز کنید می بینید که مسیر قبلی وجود دارد با اجرای فایل ساخته شده مسیر حذف میشود . توجه کنید به جای نام reg هرنامی دوست دارید میتونید بزارید ولی نقطه میان که میان نام فراموش نشود .


  جابه جا کردن نشانگر ماوس با کیبرد


با این ترفند شما می توانید با کیبرد تان ماوس را حرکت دهید برای این کار دو کلید Alt , shift سمت چپ کیبرد به همراه Num Lock ماشین حساب را فشاردهید تا کادری باز شود برروی گزینه Go to the Ease of Access Center کلیک کنید در این صفحه در قسمت Pointer Speed سرعت حرکت را زیاد کنید و روی ok کلیک کنید .

دوباره دو کلید Alt , shift سمت چپ به همراه Num Lock را فشار دهید و ایندفه بر روی Yes کلیک کنید تا ایکن ماوس در کنار وضیفه قرار بگیرد حالا با چهارکلید ماشین حساب یعنی 8 و 6 و4 و2 برای بالا راست چپ پایین نشانگر ماوس را حرکت دهید .


  ساخت ستاپ برای برنامه هایتان با خود ویندوز 7 بدون هیچ برنامه ای


برای این منظور برنامه Run را از استارت باز کرده وبعد گزینه IEXPRESS را تایپ و ok کنید تا برنامه باز شود بعد روی Next کلیک کنید وبعد Next وبعد یک نام دلخواه وارد کنید Next دوباره Next کنید وبعد بازهم Next کنید وبعد روی Add کلیک کنید وبرنامه ها را وارد کرده و Next کنید وبعد در بالا یک نام مثل Setup وارد کرده و Next وبعد Next و بازهم Next و بعد روی Browse کلیک کرده نام و مسیر فایل را وارد کرده و Save را کلیک کرده وبعد Next کنید و در اخر هم Finsh کنید .


  بدون هیچ نرم افزاری کارکتر طراحی کنید


برای این منظور روی استارت کلیک کرده و برنامه Run را اجرا کرده و گزینه Eudcedit تایپ کرده و ok کنید تا برنامه آن باز شود در پنجره ابتدایی ok را بزنید وبعد به طراحی و ویرایش کارکتر مورد نظرتان بپردازید وبعد روی منوی Edit گزینه Save Character را انتخاب کنید جهت استفاده از کارکتر روی منوی Start وبعد All Programs وبعد Accessories وبعد System Tools وبعد Character Map را باز کرده حالا کارکتر را انتخاب کنید و بعد کپی کنید و استفاده کنید .


  فضای ذخیره سازی Recycle Bin راه کاهش بدهید


با این ترفند تعیین می کنید که سطل زباله داریوتان چقدر اطلاعات ذخیره کند ویا اگر دوست داشتید اطلا ذخیره نکند برای این منظر روی Recycle Bin راست کلیک properties و بعد  use one setting for all dirves و بعد و با کشیدن اهرم ظرفیت داریو را مشخص کنید و با انتخاب گزینه ..don't move files تعیین کنید که ذخیره نکند و با انتخاب گزینه بعدی یعنی گزینه  display delete confirmation dialog تعیین کنید که هنگام حذف فایل از شما پیام درخواست نشود .


  Hiberante کردن کامپیوتر فقط با یک کلیک


نوت پد Notepad را باز کرده وکد زیر را در ان تایپ کرده

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe Powrprof.dll , SetSuspendState

وبعد با پسوند bat ذخیره کنید .

 

  ویرایش کامل ریجستری در یک قالب فایل نوت پد


شما میتوانید با این ترفند تمام تنظیمات ریجستری را در یک نوت پد ذخیره کرده تا درهر زمان با یک کلیک تنظیمات ریجستری را انجام دهید . برای این کار نوت پد را باز کرده وکد زیر را در ان تایپ
 


تایپ کرده وبعد با فرمت regdit.reg ذخیره کرده وبعد اجرا کنید تا تنظیمات انجام شود .توجه کنید کد خط اول برای همه ثابت است و کد خط دوم مسیر را در ریجستری تعیین میکند که شما باید مسیر مورد نظر خود را بگذارید و در خط سوم نوع کلید ونام ان و مقدار کلید را تعیین میکند این نوع کلید از نوع string وبا نام AutoEndTasks ومقدار 1 است برای ساخت کلید از نوع DWORD باید در خط سوم به این طریق "AutoEndTasks"=DWORD:1 و برای ساخت کلیدی از نوع Binary در خط سوم به این طریق باید تایپ کرده "AutoEndTasks"=hex:1 وان را ذخیره کنید .


  ترفندهای ویندوز آموزش هک ویروس نویسی تروجان نویسی


با این ترفند شما می توانید . با کلید های میانبر در ویندوز 7 آشنا شوید تا سریع تر کارها را انجام دهید . کلید ها به ترتیب زیر

Alt + P : این میانبر در Windwos Explorer یک ستون پیش نمایش اضافه را در سمت راست صفحه فعال می نماید . این صفحه برای مرور تصاویر در بخش عکس ها بسایر کارآمد است .

+ + Windwos : فشارد دادن کلید ویندوزکه همان کلیدی که شکل پنجره است به همراه کلید + باعث می شود صفحه دکستاپ با فشار دادن متوالی بزرگ شود . در صورت فشار دادن این کلیدها زربین ( Mangnifier ) فعال می شود .

- + Windwos : با فشار دادن این کلید ویندوز و - باعث می شود صفحه دکستاپ کوچک شود . درصورتی که با کلید های بالا صفحه بزرگ شده باشد .

^ + Windows : با فشار دادن کلید ویندوز و کلید جهت بالا صفحه Windwos Explorer را بزرگ و با فشار دادن کلید های ˅ + Windows : هم پنجره ها را کوچک کنید . و با فشار دادن کلیدهای

< + Windows : پنجره Windwos Explorer را در سمت راست تنظیم کنید. و با فشار دادن کلید های

 > + Windows : پنجره Windwos Explorer را در سمت راست چپ تنظیم کنید .

˄ + Windows + Shift : با فشار دادن این سه کلید پنجره که فعال است . آن را به طور عمودی تا بالای صفحه امتداد می دهد . این در حالی است که پهنای صفحه مانند قبل باقی می ماند .

Windows + E : باعث نمایش پنجره Windwos Explorer می شود .

Windows + P : به وسیله این میانبر مناسب چندین نمایشگر را به خوبی مدیریت کنید . این کلید میانبر پوششی را باز می کند تا شما بتوانید صفحه دوم یا پروژکتور را پیکربندی نمایید . با این میانبر می توانید یک نمایشگر را به حالت نمایش دولایه ای تغییر دهید . این کار به شکل آینه ای یا گسترده شدن صفحه صورت می گیرد .

Windows + F : فشار دادن این کلید ها باعث باز کردن صفحه جستجو Search می شود .

Windows + F1 : فشار دادن این کلید ها باعث بار کردن صفحه پنجره Help می شود .

Windows + R : فشار دادن این کلید ها باعث بار کردن صفحه پنجره RUN می شود .

Windows + Pause Break : فشار دادن این کلید ها باعث بار کردن مشخصات سیستم می شود .

Windows + L : فشار دادن این کلید ها باعث لوگ آف شدن سیستم می شود .

Windows + D : فشار دادن این کلید ها باعث Refresh کردن سیستم می شود .

Windows + U : فشار دادن این کلید ها باعث باز شدن امکانات جدید ویندوز 7 می شود.

تایپ اعداد کسری در ویندوز 7 : برای تایپ اعداد کسری مانند ¼ و ½ و ¾ باید اول در کیبرد کلید ALT را نگه داشته و با اعداد ماشین حساب کیبرد شروع به تایپ به صورت زیر بکنید مثلا برای تایپ ¼ کلید ALT + 0188 و برای تایپ ½ کلید ALT + 0189 و برای تایپ ¾ کلید ALT + 0190 را صفحه کلید فشار دهید .

ایجاد شکلکهای گوناگون در ویندوز 7 : شما می تونید در ویندوز خود شکلکهای گوناگونی ایجاد کرده برای ایجاد نوت پد را باز کرده وبعد در صفحه کلید خود کلید ALT را نگه داشته و با ماشین حساب کیبرد اعداد دلخواه را وارد کرده تا شکلهای زیبای را داشته باشید مثلا با نگه داشتن کلید  ALT + 1 شکل خوشحال و با نگه داشتن کلید ALT + 2 شکل خنده را داشته باشید توجه کنید شما هر شماره ای که بزنید یک شکل می بینید .


پيام مدير

    به سایت صفر و یک خوش آمدید

    :Email

    Siroos.krooki@Gmail.com

خبر نامه سايت

     

    Free Web Hosting

تبليغات متني

تبليغات

تبليغات

 

All Rights Reserved 2009-2012 © by : www.Sefroyek.ueuo.com